راهایی برای سرگرمی نوجوانان در تابستان

روزهاي اول تعطيلات، همه نوجوانان نياز به استراحت دارند و مي‌خواهند بدون دغدغه خاطر، حسابي بخوابند و تنبلي کنند، اما تجربه سال‌هاي دراز نشان مي‌دهد که سرانجام روزي از روزهاي تابستان، به خود خواهند گفت: «خسته شدم از خوابيدن. حوصله‌ام سر رفته است».‏